Thu hồi nợ là việc chủ nợ yêu cầu bên nợ thanh toán các khoản tiền, tài sản khác đến hạn hoặc quá hạn theo hợp đồng/thỏa thuận giữa chủ nợ và bên nợ; hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khởi kiện ra Tòa án và đã có bản án hoặc quyết định.Có nhiều hình thức thu hồi nợ khác nhau, ở mỗi hình thức thu hồi nợ lại có những ưu điểm và hạn chế khác nhau.Hiện nay, có thể thấy hai hình thức thu hồi nợ hợp pháp phổ biến bao gồm: Thu hồi nợ bằng “pháp lý” và thu hồi nợ qua “thương lượng”.

1. Thu hồi nợ hợp pháp bằng biện pháp pháp lý

Thu hồi nợ bằng pháp lý: là hình thức thu hồi các khoản nợ bằng việc thực hiện theo các quy định của pháp luật. Căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng hoặc thỏa thuận khác đã ký kết giữa các bên để buộc bên nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Cách thu hồi nợ bằng phương pháp pháp lý bao gồm: Khởi kiện hoặc Tố giác thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng để buộc bên nợ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

  • Đây là giải pháp được áp dụng hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật, giúp thu hồi được các khoản nợ khó đòi, giải quyết các khoản nợ phức tạp.
  • Người phụ trách thu hồi nợ bằng pháp lý thường là các Luật sư hoặc Chuyên viên có đủ kiến thức về pháp lý.

Họ vận dụng kiến thức và kinh nghiệm pháp luật để thực hiện các công việc thu hồi nợ như: xác minh tài sản; xem xét tính pháp lý của hồ sơ;… cũng như có khả năng vận động các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phối hợp trong hoạt động thu hồi nợ.

Đây là biện pháp sẽ được áp dụng khi nỗ lực thương lượng, thuyết phục không thành, bên nợ cố tình lẩn tránh hoặc có kế hoạch thanh toán nhưng thanh toán chậm và kéo dài.

Đối với các trường hợp bên nợ cố tình tẩu tán tài sản thì phương pháp thu hồi nợ bằng pháp lý là phương pháp tối ưu, đem lại nhiều hiệu quả nhất.

Thu hồi nợ bằng pháp lý còn được dùng để gây áp lực lên bên nợ bằng việc yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng biện pháp hạn chế một số quyền dân sự của bên nợ, tác động đến tâm lý để thu hồi nợ nhanh chóng (Ví dụ: cấm xuất cảnh đối với bên nợ,…). Do đó, thu hồi nợ bằng pháp lý là một giải pháp nên được ưu tiên áp dụng để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho doanh nghiệp.

2. Thu hồi nợ hợp pháp qua thương lượng

Đây là hình thức thu hồi các khoản nợ bằng kỹ năng thông qua việc tác động tới bên nợ về mặt tình cảm, tâm lý, đồng thời vẫn đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp đối với khách hàng.

Các giai đoạn thu hồi nợ qua thương lượng gồm:

Thứ nhất, chuẩn bị đàm phán

Giai đoạn này bao gồm: nghiên cứu hồ sơ, đánh giá hồ sơ, tìm hiểu về bên nợ, đặt ra mục tiêu và các quy trình đàm phán.

Thứ hai, tiếp xúc với bên nợ

Bao gồm: gọi điện, email, đặt lịch hẹn làm việc trực tiếp với bên nợ.

Đa số các trường hợp, quá trình tiếp xúc trực tiếp bên nợ thường kéo dài. Do đó, mỗi quá trình thương lượng với bên nợ đều rất quan trọng, người phụ trách thu hồi nợ cần có kỹ năng thương lượng, hiểu rõ ở mỗi quá trình cần phải làm gì. Cụ thể:

Thương lượng thông qua việc tác động vào tình cảm, tâm lý:

  • Địa điểm gặp gỡ: nên để bên nợ lựa chọn địa điểm trước. Bởi lẽ, trong giai đoạn đầu của quá trình thương lượng cần bảo mật thông tin cho bên nợ cũng như giữ thể diện, uy tín cho bên nợ. Đây là vấn đề tế nhị, đôi khi bên nợ không muốn để người thân, đồng nghiệp, bạn bè… biết điều này;
  • Thái độ của người thu hồi nợ cần cởi mở, nhẹ nhàng, đánh vào tình cảm và sự tự trọng của bên nợ. Tuyệt đối không nên nhắc đến pháp luật, không có thái độ đe dọa bên nợ;

Thương lượng bằng cách tác động bên thứ ba:

  • Việc tác động hướng đến thể diện và uy tín một cách gián tiếp cũng là một hình thức khá hiệu quả, thông qua bên thứ ba.
  • Bên thứ ba ở đây có thể là những người có uy tín đối với bên nợ, người có ảnh hưởng trong việc làm ăn với bên nợ (Ví dụ: đối tác làm ăn, đồng nghiệp, hoặc người thân trong gia đình).Thương lượng bằng cách gây sức ép:

Biện pháp này thường áp dụng trong trường hợp bên nợ không chịu hợp tác và cố tình không trả nợ. Bằng cách gây sức ép lên uy tín của bên nợ thông qua hình thức truyền thông, mạng xã hội,…

Trên đây là những đánh giá của chúng tôi về quá các hình thức thu hồi nợ hợp pháp, hy vọng bài viết này có ích với các độc giả.

Trân trọng.