Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nợ của doanh nghiệp do  Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông thường, khi nhắc đến vấn đề quản lý nợ, chúng ta thường nghĩ đến việc quản lý công nợ của các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên hoạt động quản lý nợ của các doanh nghiệp nhà nước cũng được pháp luật điều chỉnh rất cụ thể tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong...
Sự khác nhau giữa giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài

Sự khác nhau giữa giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài

Giải quyết tranh chấp là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật trong mọi xã hội. Hiện nay, trong quá trình giải quyết tranh chấp Các bên luôn ưu tiên phương thức giải quyết thương lượng, hòa giải, trường hợp mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm Các bên không thể tự thương...
Tòa án hay Trọng tài thương mại – phương pháp nào tối ưu trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng?

Tòa án hay Trọng tài thương mại – phương pháp nào tối ưu trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, do một hoặc hai bên không thực hiện đúng quy định tại hợp đồng mà tranh chấp có thể diễn ra. Các loại tranh chấp thường xảy ra do tăng chi phí dự án, không đảm bảo tiến độ thi công, thay đổi thiết kế, thanh toán không đúng...
Những nội dung cần chú ý về thỏa thuận trọng tài

Những nội dung cần chú ý về thỏa thuận trọng tài

Việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài được đánh giá là phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuận tiện, thủ tục linh hoạt, nhanh chóng; có tính chung thẩm; giữ được bí mật kinh doanh cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. Tuy...
“Điểm danh” những điểm mới nổi bật của Luật kinh doanh Bất động sản 2023

“Điểm danh” những điểm mới nổi bật của Luật kinh doanh Bất động sản 2023

Hiện nay, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được thông qua đang nhận được sự qaun tâm rất lớn của các chủ thể, bao gồm ban quan lý, nhà đầu tư, môi giới bất động sản, chủ đầu tư và các chủ thể khác. Bên cạnh sự kế thừa các nội dung của Luật kinh doanh Bất động sản...