Hòa giải trong quá trình tố tụng dân sự – giải pháp hiệu quả

Hòa giải trong quá trình tố tụng dân sự – giải pháp hiệu quả

Việc khởi kiện tại Tòa án thường là giải pháp cuối cùng để giải quyết tranh chấp nói chung và thu hồi công nợ nói riêng. Tòa án sẽ giải quyết vụ việc và dựa trên các tình tiết, tài liệu, yêu cầu của các bên, cũng như áp dụng pháp luật một cách phù hợp để đưa ra Bản...
Doanh nghiệp Trung Quốc cần làm gì khi phát sinh nợ khó đòi tại Việt Nam?

Doanh nghiệp Trung Quốc cần làm gì khi phát sinh nợ khó đòi tại Việt Nam?

Trong xu hướng toàn cầu hóa, việc các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp tại Việt Nam trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp tại Việt Nam phát sinh khoản nợ với các doanh nghiệp Trung Quốc do các nhà cung cấp đã nhận tiền đặt...
Tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn là khâu quan trọng và bắt buộc trong trường hợp các thành viên doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản góp vốn không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng. Trong bài viết này, TNTP sẽ phân tích các quy định của pháp luật về “tài sản...
Điều khoản bảo mật thông tin trong một số loại hợp đồng

Điều khoản bảo mật thông tin trong một số loại hợp đồng

Như đã phân tích ở bài viết trước, bảo mật thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và ràng buộc nghĩa vụ với các bên tham gia hợp đồng. Để hỗ trợ Quý Khách hàng có thể vận dụng linh hoạt điều khoản bảo mật thông tin, trong bài viết này, TNTP sẽ chia...
Hòa giải tiền tố tụng tại tòa án – phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và tiềm năng

Hòa giải tiền tố tụng tại tòa án – phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và tiềm năng

Khi đề cập đến những phương án giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp, chúng ta thường nghĩ đến việc khởi kiện tại Tòa án hoặc khởi kiện tại Trung tâm trọng tài thương mại. Tuy nhiên, ngoài hai lựa chọn trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án khác là hòa...
Bảo mật thông tin – thỏa thuận cần có khi giao kết hợp đồng

Bảo mật thông tin – thỏa thuận cần có khi giao kết hợp đồng

Trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện và thậm chí sau khi chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng, bảo mật thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và ràng buộc nghĩa vụ với các bên tham gia hợp đồng. Trong bài viết này, TNTP sẽ chia sẻ tới Quý khách hàng về...