Chế tài trong thương mại: Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Chế tài trong thương mại: Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là chế tài được áp dụng phổ biến khi có hành vi vi phạm hợp đồng. Việc các bên không thực hiện, thực hiện không đúng và không đầy đủ cam kết trong hợp đồng như không giao hàng, giao hàng thiếu, giao hàng không đảm bảo chất lượng,…...
Hướng dẫn soạn thảo những nội dung cơ bản của hợp đồng tặng cho tài sản

Hướng dẫn soạn thảo những nội dung cơ bản của hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Theo đó, các bên tự do thỏa thuận về các điều khoản trong...
Hợp đồng vay tiền – Những nội dung cơ bản cần biết

Hợp đồng vay tiền – Những nội dung cơ bản cần biết

Vay tiền là hoạt động thường xuyên diễn ra giữa các chủ thể trong cuộc sống. Khi tham gia vào hoạt động vay, các chủ thể thường sẽ giao kết các hợp đồng vay tài sản để xác định quyền và nghĩa vụ giữa bên vay và bên cho vay. Để giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về loại hợp...
Hợp đồng tặng cho tài sản – Những nội dung cơ bản cần biết

Hợp đồng tặng cho tài sản – Những nội dung cơ bản cần biết

Tặng cho tài sản là hoạt động phổ biến trong đời sống hằng ngày. Để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như hạn chế những tranh chấp xảy ra, bất kỳ ai có nhu cầu tặng cho tài sản cũng nên hiểu rõ các quy định của pháp luật về loại hợp đồng này....